Scrap Heap

Vad är Scrapheap Collection?

Läder är ett naturmaterial med enastående egenskaper, men produktion av lädervaror har en baksida: Stora mängder restbitar med fel form, fel färg, eller fel kvalitet hamnar på skräphögen.

Ofta saknas infrastruktur för att ta hand om restprodukter av det här slaget och det överblivna lädret eldas upp. I värsta fall ordnas en brasa med hjälp av smutsig diesel på plats, utan hänsyn till miljö eller människor.

SCRAPHEAP COLLECTION RÄDDAR RESTLÄDER

Vi har bestämt oss för att många av de här restbitarna kan räddas och förvandlas till snygga, funktionella artiklar som förhöjer upplevelsen av måltiden. Vi skapar en exklusiv kollektion från skräphögen som tillverkats av ett enastående material – läder – och som annars hade slösats bort och gått upp i rök.

OM VÅRT LÄDER

Professional Secrets producerar enbart artiklar i läder och mocka som kommer från ko och buffel där så mycket som möjligt tas till vara. Men även om vi designar större produkter – till exempel ett förkläde – på ett sätt som utnyttjar lädret så effektivt som möjligt, så uppstår restbitar som kapas bort. Det är dessa vi vill komma åt med Scrapheap collection.

LÄDER MÅSTE GARVAS

Garvning är en nödvändig process för att få fram alla de egenskaper som gör läder till ett så användbart och unikt naturmaterial. Vi har försäkrat oss om att våra leverantörer garvar utan chrome 6. Däremot används andra, godkända kemikalier i processen.

BARA FÄRGNING PÅ RIKTIGT

Att sprejfärga läder är – kort sagt – fusk. Metoden skadar både miljön och de som ska utföra sprejningen. Den tillåter dessutom att man använder läder av sämre kvalitet när man kan dölja felaktigheter som skador och ärr. Vi använder endast kvalitetsläder som har genomgått färgbad på riktigt.

FÄRGSKIFTNINGAR GER UNIKITET

När man färgar utan sprejning måste man utgå från hudarnas naturliga nyanser – vilket betyder att inga två hudar är identiska. Det tycker vi är utmärkt, eftersom läderföremål är som vackrast när de har unika egenskaper och uttryck. Att det förekommer färgskillnader i en Scrapheap-produkt är ett kvalitetstecken!

I Scrapheap collection – där vi tar till vara på små bitar överblivet läder – är färgskiftningarna extra tydliga. Vi tycker att det gör produkterna extra charmiga och personliga.

VÄLKOMMEN TILL SCRAPHEAP COLLECTION!